Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ ใครอยากสวยต้องเลือกทาน

อาหารเพื่อสุขภาพ ใครอยากสวยต้องเลือกทาน การรับประทานอาหาร ถือเป็นเรื่องที่สำคัญแก่การดำรงชีวิตประจำวันของคนเรา เพราะคนเราจะต้องรับประทานเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารและขับเคลื่อนไปได้ ในปัจจุบัน คนเราเริ่มหันมาดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การปฏิบัติตัวเพื่อให้หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาสุขภาพ รวมไปถึงการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยป้องกันหัวใจวาย

อาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยป้องกันหัวใจวาย ปัจจุบันสถิติสูงสุดของโลกที่คร่าชีวิตทั้งชายและหญิงเห็นจะหนีไม่พ้นโรคหัวใจ โรคหัวใจถือเป็นภัยร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนไทยมากถึง 20,855 คน ต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน ในระยะเริ่มแรกผู้ป่วยหัวใจจะมีอาการเพียงเล็กน้อย ทำให้อาจละเลยการไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา ดังนั้น กรมสุขภาพจิตจึงให้ข้อมูล สัญญาณเตือนของโรคหัวใจวายซึ่งจะมีอาการอย่างไรบ้างนั้น ลองมาเช็คสุขภาพไปพร้อมๆกัน