Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: จุดเสี่ยงต้องรู้หมดปัญหาหลังคาบ้านรั่วซึม

บริหารจัดการอาคาร: จุดเสี่ยงต้องรู้หมดปัญหาหลังคาบ้านรั่วซึม ว่ากันว่า การตรวจเช็กหลังคารั่วควรทำช่วงก่อนเข้าหน้าฝน หรือ หลังเข้าหน้าฝน แต่ใครจะอยากรื้อๆ ซ่อมๆ บ้านกันทั้งปี เสียทั้งอารมณ์ เสียทั้งเวลา ฉะนั้นเราควรหาข้อมูลเพื่ออุดจุดรั่ว กันไว้ดีกว่าแก้ หลังคาเปรียบเสมือนเกราะป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์จากด้านบน ที่จะส่งผลเสียหายกับตัวบ้าน ทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง และสมาชิกในครอบครัว